Välkommen till Södermanlands och Nerikes Gille!

Södermanlands och Nerikes Gille stiftades i Stockholm den 14 november 1795 och har som ändamål att utgöra ett föreningsband landsmän emellan samt att väcka och bevara känslan av samhörighet med och intresse för hembygden i de två landskapen Södermanland och Närke.

Gillet vill enligt sina stadgar lämna understöd till behövande landsmän och förmedlar därför stipendier och julgåvor till hembygden. Gillet vill även försöka stödja därtill lämpliga kulturella företag i Södermanland och Närke. 

Varje vår engagerar Gillet sina medlemmar i kulturella exkursioner till hembygden och varje höst hålls en sammankomst i Stockholmsområdet.

Till ledamot eller hedersledamot i Gillet kan den inväljas som kvalificerar sig genom hemmahörande eller vårdande av hembygden. Exempelvis den som bor, studerat, härstammar från eller äger fastighet i Södermanland eller Närke eller som tillhört Södermanlands-Nerikes nation vid Uppsala universitet.